سفارش تبلیغ
صبا
باغ زندگی

اگه وقت دیدی همه ی درها و پنجره های زندگی به رویت بسته است، چه زیباست  اگه تصور کنیم که طوفانی در راهه و خدا میخواد از مون مراقبت کنهنوشته شده در تاریخ پنج شنبه 91/2/21 توسط سبحان

عکس

دانلود